NSI Danmarks ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Gældende for:

NSI Denmark ApS
CVR. 38250663
Rugsted Tværvej 14
7100 Vejle
Telefon: 53 66 16 64
E-mail: info@nsidanmark.dk
Web: www.nsidanmark.dk

Generelt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

Bestilling af varer

Varer kan bestilles hos NSI Danmark ApS pr. brev, e-mail, telefon samt online på www.nsidanmark.dk. Bestillinger afgivet af kunden er først bindende, når NSI Danmark ApS har bekræftet kundens ordre ved fremsendelse af ordrebekræftelse eller faktura.

Priser

NSI Danmarks priser er dagspriser og angives i DKK ekskl. moms. Priser gælder ab NSI Danmarks lager såfremt ordren er under dkk. 2999,00 ekskl. Moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Levering

Leveringstiden på bestillinger afgivet til NSI Danmark ApS vil blive afsendt inden for 2-5 hverdag, dog vil vi typisk afsende samme dag hvis ordren er modtaget inden kl. 16:00. Ved bestilling af udsolgte varer vil der typisk være en forlænget leverings tid på 10-14 hverdage.

NSI Danmark APS fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at varer fra vore leverandører er forsinkede. En oplyst leveringstid er derfor altid en estimeret leveringstid. Medfølgende manualer til produkter forekommer hyppigt på engelsk, og køber kan ikke rette krav mod NSI Danmark om, at disse skal være på dansk. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer.

Forsendelse

Alle forsendelser sker for kundens regning og risiko. Dog sendes fragtfrit ved ordre over DKK. 2.999,00. Forsendelse i Danmark foretages med:

 • DAO til Pakkeshop DKK 46,40 
 • GLS til erhvervs adresse DKK. 66,00
 • GLS Pakkeshop DKK. 47,00

eller ifølge aftale. Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade, skal køber straks selv rette henvendelse til transportøren. NSI Danmark ApS er ikke ansvarlig for dækning af transportskader.

Betalingsbetingelser

Alle leverancer sker mod kontant betaling, medmindre andet er aftalt. Alle priser er kontantpriser, og der ydes ikke kontantrabat. Ved bestilling af varer, der ikke lagerføres, kan NSI Danmark ApS opkræve depositum eller forudbetaling. Kredit kan ydes til virksomheder og offentlige institutioner efter positiv kreditgodkendelse. Overskrides en betalingsdato, er NSI Danmark ApS berettiget til at debitere morarentetillæg, p.t. 2% pr. måned fra forfaldsdato til betaling sker. Der tages forbehold for ændring i rentesats uden varsel. Ved kundens misligholdelse af indgåede aftaler er NSI Danmarks ApS endvidere berettiget til at standse yderligere leverancer samt at annullere eventuel kreditgivning for indeværende og fremtidige ordrer/aftaler.

Følgende betalingsformer er mulige hos NSI Danmark ApS:

 • VISA /Dankort
 • MasterCard
 • Maestro
 • MobilPay
 • Faktura

For ordre betalt med betalingskort, vil beløbet først blive hævet ved af sendelse af varerne. I tilfælde af del-levering vil der kun blive hævet det beløb som til svarer de afsendte varer. 

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til alle leverancer tilkommer NSI Danmark ApS, indtil den fulde købesum inkl. eventuelle omkostninger og renter er betalt.

Undersøgelsespligt

Kunden skal straks ved modtagelsen, forinden produktet tages i brug, gennemgå det leverede produkt med henblik på at sikre sig, at der ikke er fejl og mangler ved leveringen eller de leverede produkter. Reklamation over fejl og mangler, der burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal fremsendes senest 8 dage efter modtagelse af produktet, i modsat fald fortabes retten til at gøre sådanne fejl eller mangler gældende.

Ansvar for fejl og mangler

Ved fejl eller mangler, der ikke burde være konstateret ved leveringen, har køberen 1 års reklamationsret fra fakturadato. Reklamation skal meddeles NSI Danmark ApS snarest muligt efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. NSI Danmark ApS er, hvis muligt, forpligtet og berettiget til at afhjælpe manglen inden for rimelig tid. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt, samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart. Reklamationsretten bortfalder endvidere, hvis en vare repareres på et ikke autoriseret eller et ikke af NSI Danmark ApS anvist værksted. Såfremt en reklamation fører til kreditering, forbeholder NSI Danmark ApS sig ret til at foretage fradrag for eventuelt manglende emballage og/eller tilbehør. Enkeltdele som batterier og sliddele er ikke omfattet af reklamations-retten. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr samt forsendelsesomkostninger. Kundens godtgørelse for eventuelle fejl og mangler ved en vare kan aldrig overstige prisen på varen.

Fabriksgaranti

En producent kan yde fabriksgaranti ud over ovenfor nævnte reklamationsret, til tider indeholdende særlige betingelser. Fabriksgarantier ydes ikke af NSI Danmark ApS, men direkte af producenten, hvorfor fejlmelding skal ske direkte til denne. Kontaktinformation og eventuelle betingelser for fabriksgarantien fremgår af varens manual eller kan findes på producentens hjemmeside på Internet. Ombytning til ny vare kan ikke påregnes. Der må på nogle produkter påregnes længere reparationstid, da reparationen i visse tilfælde sker i udlandet. NSI Danmark ApS friholder sig for ethvert ansvar angående fabriksgarantier.

Returnering af varer

NSI Danmark APS modtager kun varer retur efter forudgående aftale, og kun såfremt varen fremstår som ny og er i original ubeskadiget emballage. Al returnering sker for kundens regning og risiko. Er varen ikke komplet (mangler kabler, emballage, manualer m.v.) fratrækkes et beløb, som svarer til omkostningen ved at bringe varen i komplet stand. Ved kreditering fratrækkes endvidere et administrationsgebyr på 15% af fakturabeløbet. Returnering af udgåede varer er ikke mulig, ligesom varer, der ikke lagerføres, ikke tages retur. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke.

Service

Varer til reparation kan indleveres på NSI Danmark ApS adresse efter aftale. Ved fremsendelse af varer til reparation bedes følgende procedure fulgt af hensyn til hurtig og korrekt ekspedition:

 • Vedlæg kopi af faktura eller kvittering.
 • Tilhørende kabler, stik, manualer, og lignende skal altid følge produktet.
 • Send varen i egnet og holdbar emballage.

I tilfælde af fejl ved varen, som hører ind under den 1-årige reklamationsret, returnerer NSI Danmark ApS varen uden forsendelsesomkostninger for køber, men for kundens risiko i skadestilfælde. Reparation af varer uden for garanti faktureres efter medgået tid til gældende timesats. Hertil kommer eventuelle reservedele. Mindste tidsforbrug er 1/4 time. Varer modtaget til reparation henstår for kundens risiko, dvs. at kunden er ansvarlig for forsikring.

Tekniske data

Oplysninger og data i brochurer og kataloger er oplyst af producenten af det enkelte produkt. NSI Danmark ApS tager forbehold for ændringer af specifikationer.

Produktansvar / Force majeure 

I det omfang NSI Danmark ApS i henhold til lov om produktansvar kan gøres ansvarlig over for køberen, er NSI Danmark ApS ansvar begrænset til produktansvaret og omfatter således ikke ansvar for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab m.v. NSI Danmark ApS påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. Er der flere ansvarlige, begrænses NSI Danmarks ApS ansvar til kr. 100.000, jfr. Produktansvarslovens § 11, stk. 2. Der tages endvidere forbehold for force majeure hos NSI Danmark ApS samt hos leverandøren og/eller transportøren af den aktuelle vare.

Lovvalg / værneting

Alle tvister mellem NSI Danmark ApS og kunder i forhold til nærværende Almindelige salgs- & leveringsbetingelser behandles efter dansk ret med Sø- og Handelsretten som værneting.

Persondata og datasikkerhed

Når du har indhentet tilbud eller lagt ordre hos NSI Danmark ApS, har du givet os følgende oplysninger:

 • Firma
 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • CVR-nummer

Disse oplysninger opbevares i vores ERP-system. Oplysningerne vil kun blive brugt i forbindelse med korrespondance med dig og din virksomhed og for at vi kan opfylde vores del af handlen. Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne blive udleveret til det fragtfirma som skal levere dine bestillinger/køb.

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med på telefon 53 66 16 64.